ZANDVOORT - De gemeenteraad van Zandvoort vindt dat het college van B en W er alles aan moet doen om het racecircuit te behouden.

Het circuit is zowel economisch als toeristisch van zeer grote waarde voor de badplaats, meldde de gemeente woensdag op haar website.

De provincie Noord-Holland onderzoekt sinds eind vorig jaar of het circuit kan worden verplaatst naar Den Helder. De uitkomst van dat onderzoek wordt eind dit jaar verwacht.

Geen voordeel

Volgens de Zandvoortse raad biedt verplaatsing geen enkel voordeel voor het circuit zelf en voor de gemeente.

De gemeenteraad nam dinsdagavond een motie aan, waarin het behoud van het circuit wordt bepleit. De fractie van GroenLinks stemde als enige tegen.

De motie roept het college op om op geen enkele manier mee te werken aan verplaatsing van het circuit.