BREDA - Zonder substantiële financiële bijstand door derden is de Bredase betaald voetbalorganisatie NAC ten dode opgeschreven. De door de Bredase gemeenteraad in principe goedgekeurde lening van ,2 miljoen euro is namelijk absoluut onvoldoende om NAC uit de problemen te helpen.
NAC

Dat staat in het vrijdag gepresenteerde rapport dat de accountants van Ernst & Young in opdracht van de gemeenteraad hebben gemaakt.

Sanering

De broodnodige reorganisatie en sanering zullen minimaal 750.000 euro extra bedragen, blijkt uit de studie over de saneringsmogelijkheden. Ernst & Young zegt dat NAC voor het huidige voetbalseizoen een liquiditeitstekort van 4 miljoen euro heeft en daardoor haar verplichtingen niet kan nakomen. Omdat NAC BV de huur van het stadion niet kan betalen, dreigt ook NAC Investments BV in de problemen te komen.

Optimisme

Ernst & Young constateert dat de financiële problemen bij NAC grotendeels zijn ontstaan door een te optimistische inschatting van de inkomsten, terwijl de kosten consequent te laag zijn voorzien. Bij de BVO NAC is bovendien sprake van een onnodig gecompliceerde organisatiestructuur. Enkele toezichthoudende functionarissen zijn naast sponsor ook financier en betrokken bij onroerend goed.

Lenen

Het rapport biedt twee scenario's voor de redding van NAC. In beide moet de gemeente 4,2 miljoen euro lenen. In het ene model wordt de looptijd van de hypothecaire lening verlengd en een aantal bestaande leningen omgezet in aandelenkapitaal.

In het meest vergaande voorstel wordt de looptijd van alle leningen verlengd en neemt de gemeente Breda het stadion en de hypothecaire lening over. Ernst & Young gaat er vanuit dat de personeelskosten binnen twee seizoenen zijn teruggebracht van 73 procent van de totale opbrengsten naar 60 procent. In haar berekeningen heeft het bureau de sponsorinkomsten gelijk gehouden.

Het rapport laat zien dat er ook bij deze voorstellen nog heel wat onzekerheden zijn. De inkomsten zijn voor een groot deel gebaseerd op de goede wil van sponsors. De meeste sponsorcontracten gelden slechts voor een jaar. Het risico is aanwezig dat de herstructurering het vertrek van een aantal sponsors en financiers NAC tot gevolg zal hebben.

Ernst & Young pleit er tot slot voor dat er een "capabel management" komt en een "competente en onafhankelijke Raad van Commissarissen".