UTRECHT - FC Utrecht kan met een goed gevoel bij de KNVBberoep aantekenen tegen de licentieweigering. De reddendeovereenkomst tussen de gemeente, de club en Midreth BV is getekend.Daarmee is het bewijs geleverd dat FC Utrecht de financiën op ordeheeft en ook volgend seizoen betaald voetbal kan blijven spelen inde eredivisie.

FC Utrecht heeft dus weer toekomst. Dat geldt ook voor StadionGalgenwaard. De overeenkomst tussen de drie partijen regelt devoorwaarden waaronder de gemeente Utrecht een lening van 25 miljoeneuro verstrekt aan Midreth. Dit bouwbedrijf gebruikt dat bedrag omGalgenwaard en de bijbehorende commerciële ruimtes over te nemenmet de verplichting de verbouwing van het complex te voltooien.

In de vergadering van 27 mei stelde de gemeenteraad extravoorwaarden aan deze lening. Daaraan is vrijdag voldaan. Dedirectie van Midreth heeft de gemeente voldoende zekerheden kunnenbieden. Een en ander betekent dat zowel stadion Galgenwaard NV alsde stichting FC Utrecht nu schuldenvrij is. Tevens is vastgestelddat de club na de sanering een eigen vermogen heeft van 3,3 miljoeneuro.