ZEIST - Afgevaardigden van prof- en amateurclubs hebbenmaandagavond tijdens de jaarlijkse bondsvergadering van de KNVB inZeist hun jawoord aan een nieuw Masterplan voor de arbitragegegeven. De bedoeling is dat het werven, opleiden en behouden vanvoetbalscheidsrechters de komende drie jaar extra aandacht krijgt.Met het project is 3,7 miljoen euro gemoeid.

De KNVB telt op dit moment nog maar 8000 scheidsrechters. Nogniet zolang geleden waren er wekelijks nog 13.000 arbiters actief.Het aantal geregistreerde scheidsrechters is niet toereikend voorde ongeveer 30.000 voetbalduels die ieder weekeinde onder de vlagvan de nationale voetbalbond worden gespeeld.

Daarbij is het nationale scheidsrechterkorps ook sterkvergrijsd. Met de invoering van het Masterplan arbitrage wil deKNVB bereiken dat alle voetbalduels in de toekomst wel weer dooreen goed opgeleide arbiter worden gefloten. Ook jongeren moeten hetweer leuk vinden om te fluiten.

Daarnaast dient de kwaliteit van de huidige scheidsrechter teworden gewaarborgd en verbeterd. Goede arbiters in hetamateurvoetbal moeten snelle doorstromen naar de profs en dehuidige generatie topscheidsrechters moeten bewust worden gemaaktvan de voorbeeldrol die ze vervullen.