MONTREAL - Urinetests zijn de enige betrouwbare methode omepo op te sporen. Tot die conclusie is het internationaleanti-dopingbureau WADA gekomen. Probleem is dat het testen vanurine kostbaarder is dan het uitvoeren van bloedtests, zo melddeWADA-voorzitter Richard Pound zaterdag na een bijeenkomst van hetdagelijks bestuur in Montreal.

Een door het WADA gefinancierd onderzoek heeft uitgewezen datalleen met urinetests 100 procent zekerheid kan worden verkregenover het gebruik van het verboden bloeddopingmiddel epo. Eenurinetest kost ongeveer 320 euro, bloed kan al voor 50 euro wordenonderzocht. "Maar het testen van bloed geeft slechts een indicatieover epo-gebruik, alleen urinetests zijn betrouwbaar, aldusPound.

Pound waarschuwde dat de jacht op doping lijdt onder financiëleproblemen omdat een aantal lidstaten nog geen bijdrage heeftgestort. "Als we voor de rest van het jaar niet snel een kleine 7miljoen euro vergaren, zullen we onze activiteiten moeteninkrimpen."