ENSCHEDE - FC Twente gaat geen obligatieleningen uitschrijven om zijn schuld af te lossen. Dat had de gemeente Enschede geëist in de overeenkomst voor een geldlening aan de Enschedese voetbalclub. Die eis is echter ingetrokken. De overeenkomst wordt dinsdagmiddag getekend.

Een obligatielening is geen noodzaak meer voor de gemeente. Zij heeft genoeg zekerheden om met een gerust hart een lening van 6 miljoen euro te verstrekken aan FC Twente. Derde partijen staan garant voor 1,5 miljoen euro. In feite loopt de gemeente een risico van 4,5 miljoen euro. De lening kent een rentepercentage van 5,5 procent en wordt in 25 jaar afgelost.

De gemeente heeft het ook voor elkaar gekregen dat founders (oprichters van het stadion) hun deel bijdragen aan de aflossing van de schuld van FC Twente. De stadioneigenaren verlagen voor de komende vijf jaar de stadionhuur van 408.000 euro naar 100.000 euro.

Eventuele exploitatieoverschotten van FC Twente worden gebruikt voor een versnelde aflossing van de lening. Bovendien heeft de gemeente een tweede hypotheek gevestigd op het stadion en het oefencomplex van FC Twente.