AMSTERDAM - Uri Coronel (61) concludeerde twee maanden geleden dat Ajax op de schop moet. De leider van de onderzoekscommissie naar het recent gevoerde beleid bij zijn geliefde voetbalvereniging mag daar als voorzitter van de gevallen Amsterdamse topclub nu zelf aan bijdragen.

Coronel is de opvolger van John Jaakke, die evenals de bestuursleden Joop Saan en Hennie Henrichs niet meer het vertrouwen van de ledenraad genoot.

De nieuwe voorzitter was tussen 1989 en 1997 ook al bestuurslid van Ajax. Hij was naar eigen zeggen tot voor kort niet van plan om terug te keren.

Actief

Coronel was de laatste jaren dan wel niet meer actief als groot en succesvol verzekeringsmakelaar, maar hij verveelde zich ook geen moment. De nieuwe preses, woonachtig in Amstelveen, is maatschappelijk actief in verschillende voorzitterschappen en commissariaten. Van Ajax was hij gewoon weer supporter.

In de hoedanigheid van fan was hij ook bereid om het onderzoek naar het beleid van Ajax in de laatste tien jaar te leiden. Het deed Coronel namelijk ook pijn dat zijn club na zijn vertrek als bestuurslid in 1997 alleen maar verder afgleed. De resultaten van het rapport waren vernietigend en bleven ook niet zonder gevolgen.

Fontein

Algemeen directeur Maarten Fontein staat inmiddels op de loonlijst van AZ en Ajax heeft ook een ander bestuur. Technisch-directeur Martin van Geel, die ook zwaar werd bekritiseerd door de onderzoekscommissie, werkt nog wel bij de Amsterdamse club. Hij weet ook dat Coronel in het verleden nooit is weggelopen voor harde beslissingen.

De nieuwe voorzitter van Ajax was niet alleen erg succesvol in het verzekeringsleven. Hij was de grote initiator achter de verhuizing van Ajax van de Meer naar de ArenA.

Coronel riep als voorstander van het huidige onderkomen van zijn club veel weerstand op maar veranderde ook onder grote druk nooit van mening. Ajax kon volgens hem in de Meer namelijk geen geld meer verdienen.

Meedogenloos

Coronel stond in het zakenleven en als bestuurslid van Ajax voor zijn zaak. Tegenstanders omschrijven hem als meedogenloos en emotieloos.

Voorstanders bewonderen zijn doorzettingsvermogen en leidinggevende capaciteiten. Om die laatste reden nam hij in 1997 bij Ajax afscheid als erelid.

Jodendom

Met de komst van Coronel heeft Ajax ook weer een joods bestuurslid. De nieuwe voorzitter, zoon van een joodse moeder, ergerde zich in het verleden groen en geel wanneer de achterban van Ajax het jodendom weer eens als geuzennaam gebruikte. Hij discussieerde op supportersavonden veelvuldig met leden van de fanatieke F-side over het voor hem gevoelige onderwerp.

Hij benadrukte dan dat Eddy Hamel (1922-1930), Johnny Roeg (1934-1936), Bennie Muller (1958-1970) voor de komst van Daniël de Ridder (2002-2005) waarschijnlijk de enige echte joodse voetballers bij Ajax zijn geweest.

Hij bracht de fans echter nooit op andere gedachten. Coronel heeft de hoop allang opgegeven dat dit nu wel gaat gebeuren. Hij is al tevreden wanneer zijn voornemen om Ajax weer succesvol te maken wel uitkomt.