BRUSSEL - De Europese Commissie is na enige aanpassingen tevreden over de regeling rond de kaartverkoop voor de Olympische Spelen van 2004 in Athene. De verkopende instanties mogen als ze dat willen kaartjes onder de prijs verkopen, zo maakte de commissie vrijdag bekend.

Voor het eerst kunnen bij de Spelen belangstellenden uit de Europese Economische Ruimte (EER: de landen van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) via internet kaartjes bestellen. Ze kunnen ook terecht bij nationale olympische comités of hun agenten. Vorige week is die verkoop begonnen.

Het organisatiecomité ATHOC vroeg de commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, de regeling te toetsen aan de concurrentieregels. In overleg met ATHOC is nu afgesproken dat de verkopers als ze dat willen, bij voorbeeld omdat er te weinig vraag naar is, kaartjes onder de nominale waarde mogen verkopen. De consumenten zijn daar volgens de commissie mee gediend. De regeling strookt daardoor ook met de EU-concurrentieregels.

Voor de commissie was het verzoek van ATHOC een primeur. Brussel vocht in 1998 een strijd uit met de organisatoren van het WK voetbal in Frankrijk. Niet-Fransen konden alleen een fel begeerd kaartje kopen als ze een postadres in Frankrijk hadden waar de kaartjes afgeleverd konden worden. Toenmalig EU-commisaris Van Miert was woest. "Het comité redeneert: Eigen volk eerst."

Uiteindelijk kwamen wel iets meer tickets voor niet-Fransen beschikbaar, maar Van Miert weigerde uit protest een uitnodiging om het toernooi bij te wonen.