De vier nationale sportkoepels hebben dinsdag afspraken gemaakt over verdere taakverdeling en financiering.

Daartoe is op Papendal een overeenkomst ondertekend door de voorzitters en directeuren van NOCNSF, de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS), de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) en de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU).

Sportweek Online