MADRID - Carl Lewis is door het IOC vrijgesproken vandopinggebruik. Verder moet het Amerikaans olympisch comité USOC aanhet IOC meer details verstrekken over de strijd tegen doping. Datzijn de voornaamste resultaten van de bestuursvergadering van hetIOC in Madrid die zaterdag ten einde liep.

Lewis is met negen gouden medailles de meeste gedecoreerdeolympische atleet in de historie. Op weg naar Seoul 1988 werd hijevenwel drie keer betrapt op het gebruik van verboden,prestatiebevorderende middelen. Bij hem werden sporen van efedrine,pseudo-efedrine en phenylpropanolamine gevonden. Deze stimulantiawaren ook in 1988 strafbaar.