DEN HAAG - GroenLinks wil dat de Nederlandse sporters die deze zomer meedoen aan de Olympische Spelen in China, tijdelijk een diplomatieke status krijgen.

Op die manier krijgen ze een betere bescherming tegen de autoriteiten in dat land als zij zich kritisch uitlaten over de mensenrechten.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Mariko Peters heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken). Zij is er niet gerust op dat sporters voldoende beschermd zijn, terwijl ze eigenlijk ambassadeurs zijn voor Nederland.

Volgens haar geeft het ministerie anderen soms ook tijdelijk zo'n status.

Weinig mogelijkheden

Verhagen liet deze week weten dat Nederland weinig kan doen om te voorkomen dat de Chinese autoriteiten maatregelen nemen tegen kritische Nederlanders, omdat zij zich dan op Chinees grondgebied bevinden. Daar moeten zij zich houden aan de wetten en regels.

Peters vindt dat de minister zich te snel neerlegt bij de gevaren die kritische Nederlanders lopen. Zo ontmoedigt Verhagen in haar ogen dat sporters hun mening uiten als zij dat willen. De vrijheid van meningsuiting is een universeel recht, aldus Peters.

Verhagen vindt dat ook, schreef hij in antwoord op eerdere vragen, en probeert regelmatig dit bij de Chinese regering onder de aandacht te brengen.