MAASTRICHT - Het gemeentebestuur van Maastricht is niet bereid MVV van de ondergang te redden. Het college van burgemeester en wethouders sprak zich woensdagavond unaniem uit tegen financiële en/of politieke steun voor de noodlijdende eerste-divisieclub. De raadsleden schaarden zich, weliswaar morrend, tijdens een commissievergadering algemene zaken achter deze beslissing.

MVV kampt met een schuld van 1,5 miljoen euro. De gemeente Maastricht sprong de laatste jaren al vier keer in de bres om een dreigend faillissement af te wenden. "Wij kunnen het maatschappelijk niet verkopen", zei burgemeester G. Leers tijdens de commissievergadering algemene zaken. "Elke gemeente staat zwaar weer te wachten. Maastricht mag, kan en wil niet de verantwoordelijkheid nemen. Hoezeer het ook mij aan het hart gaat."

Verschillende laatste keren

De gemeente Maastricht gaf MVV in mei 1999 een subsidie van 2 miljoen gulden. "Het was de eerste keer dat werd gezegd: dit is de laatste keer", aldus Leers. Er zouden in kort tijdsbestek nog enkele herhalingen volgen. In december 2001 ging de raad van Maastricht akkoord met een subsidie van 3 miljoen gulden alsmede een lening van 2 miljoen gulden. In november vorig jaar constateerde een vertegenwoordiger van de gemeente, die in de raad van commissarissen had plaats genomen, dat er opnieuw een fors tekort was ontstaan.

Het college van burgemeester en wethouders gaat evenmin akkoord met een versnelde wijziging van het bestemmingsplan. Een aantal amusementcentra wil zich in het stadion De Geusselt vestigen en heeft daarvoor aan MVV 900.000 euro toegezegd. "Een dergelijke vergunning is onacceptabel", aldus Leers die van buiten de fluitconcerten van enkele honderden MVV-fans moet hebben gehoord.

Reddingsboei

De burgemeester legde woensdag de bal neer bij het bedrijfsleven om MVV, dat van de KNVB voor het volgend seizoen nog geen licentie heeft gekregen, de reddingsboei toe te werpen. Het bestuur heeft tot donderdag de tijd officieel in beroep te gaan tegen die beslissing.

Particulieren

Spelers en overige medewerkers van de club hebben al enkele maanden geen salaris ontvangen, maar peinzen er niet over een faillissement aan te vragen. Een groep van dertig sponsors heeft zich bereid verklaard voor MVV de komende drie jaar een bedrag van ruim 500.000 euro beschikbaar te stellen. "Maar het huidige bestuur wil niet met ons praten", aldus een woordvoerder van een van de betrokken bedrijven. "De enige redding van MVV ligt in het particulier initiatief", zei Leers.

Iemand?

Voorzitter V. Gerardu van de raad van commissarissen van MVV reageerde teleurgesteld op de politieke stellingname. "Ik ben verbijsterd", zei hij. "De Maastrichtse politiek heeft geen enkele kennis van het dossier-MVV." Gerardu en zijn mede-bestuursleden gaan zich donderdag beraden over nog te volgen stappen. "Als er iemand is die vier miljoen euro in MVV wil steken, zal die met open armen worden ontvangen. Maar ik heb de afgelopen weken nog geen enkele kandidaat-sponsor gesproken."

Buiten het stadhuis van Maastricht dropen 200 supporters van MVV teleurgesteld af. De politie verrichtte een aantal arrestaties wegens openlijke vernielingen. Twintig raddraaiers probeerden zich toegang te verschaffen tot het stadhuis. Vier van hen werden aangehouden.