ENSCHEDE - Een meerderheid van de gemeenteraad van Enschedeis maandagavond akkoord gegaan met een saneringsplan voor FCTwente. De gemeente verstrekt FC Twente een lening van 4,5 miljoeneuro. Daarmee lijkt de club uit de grootste problemen. Metuitzondering van twee leden van GroenLinks, de Stadspartij en eenlid van de ChristenUnie stemden alle partijen voor hetreddingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft wel een aantalvoorwaarden aan de steun verbonden. Zo eist Enschede dat defounders van FC Twente 1,5 miljoen euro in de club steken. Aan dievoorwaarde is inmiddels voldaan. Verder wil het gemeentebestuurstreng toezicht op de financiële huishouding en moet FC Twente eenobligatielening onder de supporters uitschrijven.

De club heeft in totaal een schuld van 14 miljoen euro. Daar zitook 3,1 miljoen euro bij die de failliete Stichting FC Twente '65verschuldigd is aan de Belastingdienst. Maandag bereikten decurator en de Belastindienst een akkoord. De stichting betaalt 2,4miljoen en de faillissementskosten. De rest van deze schuld iskwijtgescholden.

Ruim duizend FC Twente-supporters waren maandag naar hetstadhuis gekomen. Zij volgden het raadsdebat buiten via eenbeeldscherm. Voor de vergadering kreeg burgemeester Mans eenpetitie met 20.000 handtekeningen overhandigd. Na het raadsbesluitbarstte er buiten een oorverdovend gejuich los.