UTRECHT - Wat Anton Geesink betreft kan koepel NOCNSF het nationaal sportcentrum Papendal verkopen. Het Nederlands IOC-lid zegt dat deze week in het blad Sportzaken. "Papendal is te excentrich gelegen en veel te kostbaar", verklaart Geesink.

"Bij het instandhouden ervan is zoveel geld gemoeid dat het mij boven de pet gaat. Laat NOCNSF maar met zijn kantoor naar het Olympisch Stadion in Amsterdam verhuizen. Daar hoort het thuis. In de Randstad, op een traditionele plek."

Op de binnenkort te houden voorjaarsvergadering praten de bonden desondanks over een ingrijpende renovatie van het centrum. Geesink daarover: "Dat idee is bij NOCNSF geboren op een moment dat de bonden nog niet (in financiële zin) op de rem hadden moeten trappen. Ik wacht nu af of dit nu leidt tot verdere bijstelling of tot radicale beleidswijzigingen. De financiering namenlijk zal niet haalbaar blijken."

Verkiezing

In het verhaal houdt Geesink verder opnieuw een pleidooi voor een democratische verkiezing van de nieuwe voorzitter van NOCNSF, nu Hans Blankert te kennen heeft gegeven in het najaar te vertrekken. Hij ziet het er, mede wegens de factor tijd, echter niet meer van komen.

Op namen (Loorbach, Vliegenthart, Bolhuis, Terpstra) wil hij niet ingaan. "Aan dat spelletje doe ik niet mee. Het moet in ieder geval iemand zijn met een sporthart en niet iemand die pas van de sport gaat houden als hij op de plek zit."