ENSCHEDE - Het college van burgemeester en wethouders vanEnschede is alsnog bereid mee te werken aan een saneringsplan voorhet noodlijdende FC Twente. Het college is bereid een lening van,5 miljoen euro te verstrekken. Voorwaarde is wel dat ook anderepartijen meebetalen aan het wegwerken van de schuld van 14 miljoeneuro.

Volgens de gemeente willen andere partijen inmiddels garantstaan voor een lening van 6 miljoen euro, zo is donderdag door hetcollege bekendgemaakt. Twee weken geleden verklaarde het collegenog niets te voelen voor een lening van 10 miljoen euro aan FCTwente.

Het college stelt wel als voorwaarde dat FC Twente binnen eenhalfjaar geld probeert aan te trekken door het uitschrijven van eenobligatielening. Verder verwachten de bestuurders een substantiëlebijdrage van de founders van het stadion.

Welke partijen garant staan voor de lening van 6 miljoen euro isniet bekendgemaakt. Verder overweegt het college om een zetel teclaimen in de raad van commissarissen. In het nieuwe reddingsplanblijft FC Twente eigenaar van het Arke-stadion. Maandag spreekt degemeenteraad zich uit over de saneringsbijdrage die het collegebeschikbaar wil stellen.