LAUSANNE - Het Internationaal Olympisch Comité laat binnenkort het Iraakse olympisch comité ontbinden. De ethische commissie van het IOC heeft dat als advies uitgebracht aan het bestuur. "Precies wat ik verwachtte", aldus voorzitter Jacques Rogge, die de maatregel toejuicht. Het IOC kwam tot dit standpunt vanwege de soms gewelddadige behandeling van Iraakse sporters.

Het nationale olympisch comité in Irak staat onder leiding van Uday, de oudste zoon van ex-dictator Saddam Hussein. "Dit is een strenge veroordeling van de wandaden die zijn begaan. Het is een moreel oordeel over handelingen die volstrekt onacceptabel zijn", aldus Rogge. Uday staat erom bekend dat hij sporters onderdrukte en niet zelden lijfstraffen uitdeelde voor verloren wedstrijden.

Nieuw comité

Het IOC-bestuur zal volgende week woensdag in Madrid officieel het besluit nemen tot ontbinding van het Iraaks comité. Wel is het IOC nu al in gesprek met een groep politieke vluchtelingen over de oprichting van een nieuw Iraaks comité. Daarin mogen geen personen zitting nemen die hebben meegewerkt aan de handelingen van Uday's 'bewind'. "Daar zullen we op letten", aldus Rogge.