AMSTERDAM - Volgens Pim de Vos, de Nederlandse advocaat van Afonso Alves, is de klacht die AZ bij de FIFA heeft ingediend omtrent de transfer van Afonso Alves naar Middlesbrough zinloos. De Vos heeft dat Eric Vilé, de advocaat van AZ, inmiddels per brief laten weten.

"De arbeidsovereenkomst tussen Alves en AZ bevat een belangrijke bepaling", aldus De Vos. "Als AZ en Heerenveen niet voor het sluiten van de transfermarkt tot een transferovereenkomst zouden komen, dan zou de gehele overeenkomst tussen AZ en Alves automatisch vervallen van rechtswege."

De Vos denkt dat de zaak hiermee een belangrijke wending krijgt. "Ik zie dit als een konijn dat ik uit de hoge hoed heb getoverd", aldus de advocaat.

Brief

Volgens De Vos gaat het om artikel 26 in de arbeidsovereenkomst. "Uw cliënte kan niet met enig recht klagen bij de FIFA", zo staat in de brief van De Vos aan Vilé te lezen. "Artikel 26 bepaalt kort gezegd, dat als AZ en Heerenveen niet tot een transferovereenkomst komen vóór 1 februari 2008, de gehele overeenkomst (tussen AZ en Alves) onmiddellijk zal zijn geëindigd zonder dat daarvoor enige opzegging nodig is", schrijft De Vos.

"Met andere woorden: als er sprake zou zijn van een rechtsgeldige overeenkomst tussen Alves en AZ, wat door mijn cliënt wordt betwist, is die donderdagnacht om 1 minuut over 12 geëindigd, zonder dat AZ ook maar enige claim bij mijn cliënt kan neerleggen. Voor zover nodig doe ik namens de heer Alves ten overvloede en subsidiair een beroep op artikel 26."

"Het voorgaande leidt tot de conclusie dat uw cliënte niets van de heer Alves heeft te vorderen, ongeacht of AZ al dan niet door de arbiters van de KNVB in het gelijk zal worden gesteld", laat De Vos verder in zijn brief.

Afgesloten

Volgens De Vos is de zaak nu zo goed als afgesloten en is het maar de vraag of hij de arbitrage tegen AZ nu doorzet. "Gezien ons voorwaardelijke beroep op artikel 26 ligt het voor de hand dat de procedure niet wordt voortgezet, nu in geen enkel geval die overeenkomst nog van toepassing is", sluit hij de brief aan Vilé af.

AZ-woordvoerder Klaas Wilting was nog niet op de hoogte van de brief. "Het is niet aan de heer De Vos om te bepalen wanneer een zaak wordt afgesloten. Zoals bekend hebben wij een klacht bij de FIFA ingediend en wachten we het onderzoek nu af."