ARNHEM - Het besluit over het reddingsplan voor voetbalclubVitesse en stadion Gelredome in Arnhem is uitgesteld. Eenmeerderheid van de Arnhemse raad stemde donderdagavond voor eenmotie van het CDA, waarin werd gepleit voor uitstel totdatduidelijk is of Vitesse mogelijk gaat degraderen.

VVD, Leefbaar Arnhem en vrijwel de hele PvdA-fractie vinden netals het CDA dat de financiële bodem onder het reddingsplan vanbijna 30 miljoen euro wegvalt als Vitesse zou degraderen. In datgeval ontstaat namelijk een geheel nieuw inkomstenplaatje, aldus deArnhemse politici. De gemeente zou dan gedwongen zijn weer eennieuw plan te bedenken.

Show opgevoerd

De fracties van Zuid Centraal, SP en GroenLinks in Arnhem, die tegen hetreddingsplan waren, menen dat er geen besluit is genomen door de afwezigheid van twee raadsleden: een lid van het CDA en een van het PvdA die beiden op vakantie waren. Zonder de twee raadsleden zou het plan met negentien stemmen tegen en achttien voor verworpen zijn. "De CDA-fractie heeft hier een show opgevoerd. Het is een grofschandaal. We zijn diep teleurgesteld", aldus fractievoorzitter N.Wiggers van Zuid Centraal.

De partijen hebben het college wel toestemming gegeven omVitesse geld te lenen uit een al lopend krediet. Dat is volgenswethouder Gast noodzakelijk om de club van een onmiddellijkfaillissement te redden. Ook mag de gemeente doorgaan met devoorbereidingen voor het reddingsplan, als er maar geenonomkeerbare toezeggingen worden gedaan.

Besturen blij

De besturen van Vitesse en Gelredome zijn blij datde Arnhemse gemeenteraad donderdag nog geen besluit heeft genomenover het reddingsplan van het college van burgemeester enwethouders. Volgens demissionair bestuurslid J. Snellenburg vanVitesse maakt het uitstel de kans groter dat de raad in juni ofjuli wel zal instemmen, omdat alle partijen nu tijd hebben omdetails te verduidelijken.