ENSCHEDE - De raad van commissarissen en het stichtingsbestuur van FC Twente hebben hun functie ter beschikking gesteld. De leiding van de club wil de lopende reorganisatie, donderdag ingezet met de presentatie van het herstelplan, nog wel begeleiden.

FC Twente werd recentelijk door de rechtbank van Almelo failliet verklaard. In Enschede wil men de schuld wegwerken, onder meer door van alle eisers een tegemoetkoming van 60 procent te vragen. Eventueel stellen de bestuursleden van FC Twente zich wel herkiesbaar. De subtopper van weleer heeft een schuld van ongeveer miljoen euro.

Bij "FC Twente in de steigers" (naam saneringsplan) is de club afhankelijk van meerdere partijen. Van de financiers van het spelersfonds, 'founders stadion' en de fiscus wordt verwacht akkoord te gaan met 40 procent van de betalingen.

Positief

De eerste twee partijen reageerden in beginsel positief, of de belasting dat ook doet mag worden betwijfeld. Daar moet nog eens bij worden aangetekend dat het spelersfonds (lees: de firma Reggeborgh/familie Wessels) de resterende 40 procent omzet in een achtergestelde lening, voorlopig niet opeisbaar.

De gemeente dient het plan te faciliteren met het beschikbaar stellen van een lening (of zich garant stellen daarvoor) van minimaal 8 miljoen euro tot maximaal 10 miljoen. De eerste geluiden van de lokale overheid zijn niet positief. Desondanks zegt FC Twente goede hoop te hebben in dit opzicht overeenstemming te bereiken.

2,7 miljoen

Verder gaat de club op alle mogelijke manier bezuinigen, met als doel (2005-2006) een kostenreductie van 2,7 miljoen euro. Vooral in de spelerssalarissen zal dit worden gevoeld. In het seizoen 2005-2006 wil de club als gevolg daarvan een batig saldo bereiken. "Ook met de beoogde begroting denken we een goed elftal voor de eredivisie op de been te kunnen brengen", zei Johan Plageman, technisch directeur en lid van de raad van commissarissen.

Door de 'deal' met de founders krijgt FC Twente, volgens de opzet van het plan, het stadion in bezit. De accommodatie geldt vervolgens (grotendeels) als onderpand voor de gemeentelijke lening. Daarnaast biedt de club B & W als zekerheid de hypothecaire onderschrijving van het trainingscomplex en (over drie jaar) een positief exploitatieresultaat.

Stadion

Verkoop van het stadion, zoals in veel andere gemeenten aan de orde, is niet overwogen. Plageman: "Daarmee willen wij de gemeente niet opzadelen. Wij denken bovendien dat het stadion binnen de club een betere bestemming heeft. Wij houden ons bezit en lossen de lening over een periode van 20-25 jaar af."

Met de (eventuele) 8 miljoen euro van de gemeentelijke lening gaat FC Twente als volgt te werk: financiering exploitatietekorten -2005 2,9 miljoen, regeling stadion 3,5 miljoen, regeling fiscus 1,3 miljoen reorganisatie en onvoorzien 300.000 euro. "FC Twente is van ons allemaal", zei voorzitter Herman Wessels. "Ik hoop dat alle betrokkenen zich dat realiseren."