OSS - De gemeenteraad van Oss heeft donderdagavond een voorstel afgewezen om het stadion van TOP Oss te kopen voor 600.000 euro. In plaats daarvan komt er een werkgroep die zich de komende zes weken buigt over de toekomst van de eerste divisionist, die in financiële moeilijkheden verkeert.

De VVD had voorgesteld een renteloze lening van ruim 600.000 euro aan TOP Oss te verstrekken. Tijdens de raadsvergadering stelden de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, de Socialistische Partij (SP) en de lokale VDG, voor om de gemeente TOP Oss een overbruggingskrediet voor zes weken te geven. In de tussentijd moest er over de toekomst worden nagedacht.

Dit voorstel haalde het niet omdat de raadsleden van de SP en VDG het wegstemden. Het voorstel van de twee fractieleiders werd later in afgezwakte vorm aangenomen waardoor het voortbestaan van de club nog zeker zes weken aan een zijden draadje hangt.

TOP Oss-voorzitter P. Lansaat is teleurgesteld dat de gemeente geen overbruggingskrediet wil verstrekken. "Maar we laten ons door teleurstellingen niet uit het veld slaan," zei hij. Hij wil samen met de werkgroep gaan kijken naar structurele alternatieven om betaald voetbal voor de Noord-Brabantse gemeente te behouden. Een van de alternatieven om er financieel weer boven op te komen is de vestiging van een supermarkt onder het stadion.