ARNHEM - Het bestuur van Vitesse treedt per onmiddellijkterug. Dat zei voorzitter Jos Vaessen dinsdag in een eerste reactieop het door de gemeente gepresenteerde saneringsplan. Het bestuurvoldoet daarmee aan een voorname eis, gesteld in deherstructurering.

Het bestuur blijft zitten tot de gemeente de opvolging heeftgeregeld. Met drie bestuursleden (Snellenburg, Guyt, Veenendaal),aan wie de club een schuld van 21 miljoen euro heeft, is eenregeling getroffen. Details daarover werden niet gegeven.

Vaessen zei verder het door de gemeente gepresenteerde plan testeunen, ook waar het gaat om de eenwording met het Gelredome. "Detoekomst van de club is hiermee structureel gegarandeerd. Dat washet doel dat wij ons drie jaar geleden hebben gesteld."

Directeur Van Sliedrecht van het Gelredome gaf eerder al tekennen minder enthousiast te zijn. Hij ziet het nut van de fusieVitesse/Gelredome niet in. "Desondanks gaan we akkoord met eendemocratisch genomen besluit. Wij leveren geen weerstand."