ARNHEM - Hans Blankert heeft maandagavond zijn afscheid alsvoorzitter van sportkoepel NOCNSF aangekondigd. Hij aanvaardt innovember geen tweede termijn als preses. In Arnhem deelde hijtijdens een vergadering zijn besluit mee aan het bestuur van desportkoepel. Hoofdreden is dat de functie heel veel tijd in beslagneemt.

Johan Cornelis Blankert (62) volgde op 2 november 1999 Joop vander Reijden op als voorzitter. Van der Reijden was voorzitter adinterim. Hij overbrugde het gat tussen Wouter Huibregtsen enBlankert, die voorzitter was van de werkgeversorganisatie VNO/NCW.Huibregtsen moest de functie noodgedwongen neerleggen na zijnberuchte uitspraken over de kroonprins in De Volkskrant.

Het bestuur van NOCNSF betreurt Blankerts beslissing, dieoverigens in lijn is met de beëindiging van andere, nietsport-gerelateerde functies eerder dit jaar. Tijdens de algemenevergadering in mei bespreekt de sportkoepel de procedure voor deopvolging. Blankert zal zijn besluit dinsdagmorgen in Den Haagtoelichten.