AMSTERDAM - De Nederlandse rugbyinternationals die afgelopenweek hebben deelgenomen aan een Sevens-toernooi in Hongkong zijntien dagen niet speelgerechtigd. Voorzitter Ab Ekels van derugbybond maakte dat donderdag in Amsterdam bekend.

De voorzorgsmaatregel, op advies van de bondsarts, is een gevolgvan de uitbraak van de longziekte SARS. Het virus, dat wereldwijdinmiddels zo'n tachtig mensen het leven heeft gekost, sloegondermeer hard toe in Hongkong.

De rugbybond is de laatste dagen overspoeld met telefoontjesover de kwestie. Voorzitter Ekels zei donderdag alle commotie nietecht te begrijpen. Spijt van de beslissing te gaan, heerst er nietbij de bond. Nederland kreeg een late uitnodiging, nadat enkelelanden zich hadden afgemeld.

Risico's beperkt gebleven

"Het is voor de spelers een goede ervaring geweest. Toen wegingen was er ook geen negatief reisadvies. Het was eenweloverwogen beslissing te gaan", verklaarde Ekels. "De risico'szijn beperkt gebleven."

De spelers zijn bij hun terugkeer niet door de KLM ondervraagdnaar mogelijke verschijnselen van de ziekte. Die maatregel werd pasin de loop van maandag ingevoerd. "De spelers hebben geenformulier gekregen", aldus Ekels.

De bond is van plan alle aangesloten clubs door middel van eene-mail van het besluit op de hoogte te stellen. Dat gebeurt ook methet oog op meegereisde supporters. Volgens Ekels waren er elk gevalvijftien rugbyfans van een club uit Den Haag bij het toernooiaanwezig.

Donderdag werd bekend dat een speler van de Fiji-eilanden naterugkeer van het Sevens-toernooi in Hongkong is opgenomen in eenziekenhuis met verschijnselen die wijzen op de longziekte SARS.Volgens Ekels arriveerde die speler al met griepverschijnselen inHongkong en heeft hij niet aan de wedstrijden deelgenomen.