LONDEN - De Engelse voetbalclub Chelsea heeft over de eerstezes maanden van het boekjaar 2002/2003 een verlies geleden vanbijna 18 miljoen euro, 4 miljoen meer dan in het eerste halfjaarvan het vorige boekjaar. Het beursgenoteerde Chelsea is niet alleeneen voetbalclub, maar ook een onderneming in hotels, bankzaken enreizen.

De verliezen beperken zich niet alleen tot het voetbal, ook inde reisbranche ging het slecht. Voorzitter Ken Bates van deLondense club van de Nederlanders Melchiot, Zenden en Hasselbainkverklaarde dat de salarispost is gestegen en dat zijn club ook detol betaalt voor de ineenstorting van de transfermarkt. Daarom ishet volgens hem cruciaal dat Chelsea zich plaatst voor delucratieve Champions League.