DEN HAAG - De internationale vakbond voor wielrenners, CPA,beveelt haar leden dringend aan in de wedstrijden een helm te gaandragen. Na de dood van de Kazak Andrei Kivilev, die aan de gevolgenvan een valpartij zonder hoofddeksel in Parijs - Nice overleed, hadAnnet van der Hoek aangedrongen op een snelle vergadering over ditonderwerp.

De voorzitter van de Nederlandse bond VVBW zet zich al jaren invoor een helmplicht. In landen als Nederland en België geldt dezeregel al, maar in Frankrijk en Italië zijn de renners vrij in hunkeuze. Van der Hoek ondervond veel tegenstand voor haar plannen bijde oud-renners in de CPA.

"Ik heb behoorlijk op ze moeten inpraten, maar ik ben besttrots dat we nu deze stap vooruit hebben gezet", aldus Van derHoek. "In het kader van de algehele veiligheid hebben we een planbij de UCI ingediend en het dragen van een helm maakt daar ook deelvan uit. We zullen hierover met de internationale unie over indebat gaan."

Het uiteindelijk doel is om een algehele helmplicht in testellen. Dat zou bijvoorbeeld via de UCI of wetgeving in landenvastgelegd moeten worden. Ook heeft de CPA de ploegen een briefgestuurd met het voorstel de plicht te koppelen aan de verzekering."De moeilijkheid ligt bij het opleggen van de sancties. Maar wezullen als CPA in alle landen met onze leden hierover in discussiegaan."