ALKMAAR - De gemeenteraad van Alkmaar is donderdagavond unaniem akkoord gegaan met de stadionplannen van AZ. De Alkmaarse club wil het DSB Stadion uitbreiden van 17.000 naar 40.000 zitplaatsen en 60.0000 vierkante meter kantoorruimte bij het stadion bouwen.

AZ bracht de plannen voor de uitbreiding van het stadion en de nieuwbouw van kantoren begin september naar buiten. Daarbij maakte de club ook bekend af te zien van de grootschalige detailhandel bij het stadion.

Gemeenteraad

De Alkmaarse gemeenteraad juicht de plannen van AZ toe. Met name promotioneel levert AZ de stad de laatste jaren veel goodwill op. Daarnaast helpt de geplande kantorenbouw een probleem oplossen; Alkmaar kampt met een snel groeiend tekort aan kantoorruimte.

Wel eist de Alkmaarse politiek dat AZ rond het grotere stadion voldoende parkeerruimte realiseert. Nu al zetten veel bezoekers hun auto in de aangrenzende wijk Overdie, waardoor parkeeroverlast ontstaat. Ook wijzen verschillende partijen op de verkeersdrukte rond thuiswedstrijden van AZ, waardoor hulpdiensten soms in het gedrang komen.

Kantoren

De kantoren die AZ wil bouwen, waren ook al opgenomen in de plannen voor het DSB Stadion die de club eind jaren negentig presenteerde. De provincie Noord-Holland verbood de kantorenbouw destijds op grond van het toen geldende rijksbeleid. Toen AZ vervolgens besloot winkels bij het stadion te realiseren, luidde dit de ene na de andere rechtsgang in.

Boze ondernemers in de stad wisten de bouw met jaren te vertragen. Uiteindelijk besloot AZ in eerste instantie alleen een stadion neer te zetten. Dat nam de club in 2006 in gebruik. Momenteel, aldus AZ, is er een wachtlijst van 10.000 supporters voor een seizoenskaart.