ALKMAAR - De Alkmaarse bestuursrechter beslist 18 maart ofvoetbalclub AZ de bouw van het nieuwe stadion wel of niet maghervatten. Valt de beslissing negatief uit dan betekent dat zeerwaarschijnlijk het eind van de club. Dat bleek maandag bij derechtbank in Alkmaar. Volgens de advocaat van AZ staat het water devoetbalclub aan de lippen.

De rechter schorste op 19 november vorig jaar de bouwvergunningvoor Kooimeerplaza, zoals het nieuwe stadion moet gaan heten. Eenaantal Alkmaarse ondernemersverenigingen had hierom gevraagd. Bijhet stadion komt namelijk 20.000 vierkante meter grootschaligedetailhandel en de ondernemers vrezen concurrentie en omzetderving.De rechter zag in de afgegeven bouwvergunning gebreken en ging totschorsing over.

Opheffing schorsing

Half februari gaf de gemeente Alkmaar een gerepareerdebouwvergunning af, waarin de opmerkingen van de bestuursrechterwaren verwerkt. Naar aanleiding van deze tweede vergunning stapteAZ maandag opnieuw naar de rechter, met een verzoek tot opheffingvan de eerder opgelegde schorsing.

Akkoord

De ondernemers blijven zich verzetten. De afgelopen maanden isop verschillende manieren geprobeerd tot een akkoord te komen.Tevergeefs. De ondernemers denken boetes opgelegd te kunnen krijgenvan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) als zij instemmenmet de voorstellen. Die behelzen namelijk ook een akkoord over deinvulling van de detailhandel. Dat kan, zo vrezen de ondernemers,uitgelegd worden als concurrentiebeperkende afspraken.

Bestuursrechter Zijp stelde hierop voor eerst advies te vragenaan de NMA. AZ ging hier na lang aarzelen mee akkoord, opvoorwaarde dat de ondernemers alle andere procedures stoppen. Zoloopt er nog een klacht bij de Europese Commissie. De ondernemerswezen dit voorstel af. De rechter neemt nu zelf op 18 maart eenbeslissing in de kwestie.

Onvoldoende financiën

Voor AZ begint de tijd te dringen, zo liet de club maandagweten. Op 15 april moet zij een sluitende begroting kunnen indienenbij de KNVB. Die is alleen mogelijk als er gebouwd mag worden. Magdit niet, dan zijn er onvoldoende financiën. Dat betekent dat deKNVB AZ voor volgend seizoen waarschijnlijk een licentie weigert.Daarmee is volgens de clubleiding het definitieve einde van debetaaldvoetbalorganisatie nabij.