ASSEN - Het TT-Circuit Assen is dit jaar genoodzaakt ruim.000 euro extra te investeren in veiligheidsmaatregelen om deinternationale WK-licentie terug te krijgen. De mondialemotorsportbond FIM trok de licentie vorig seizoen in, nadat hetpubliek bij de TT massaal de baan was opgekomen. De fans belaagdende motorcoureurs tijdens de uitloopronde en probeerden ze insommige gevallen van hun helm en laarzen te ontdoen.

De TT-organisatie breidt het aantal zitplaatsen en tribunes uit.Er komen 17.000 nieuwe kuipzitjes. De taluds in de Noordlus blijvenvoor het publiek gesloten. Op last van de FIM moest Assen inseptember streng controleren bij de WK Superbike-races. Fansmochten geen bier en frisdrank meenemen. Dit jaar is het beleidiets soepeler, maar blijft meebrengen van alcohol, blik en glasverboden.

Assen begint in de aanloop naar de TT ook een publiekscampagneonder het motto 'Enjoy, don't destroy'. Verder wordt 4 kilometerhekwerk verstevigd en zal de politie strenger controleren op decampings rond het circuit. De FIM oordeelt 22 april over demaatregelen en geeft bij een positief beeld de WK-licentie terug.