KOPENHAGEN - Onder voorwaarden zijn de federaties FIFA (voetbal) en UCI (wielrennen) bereid akkoord te gaan met de voorgestelde wereldwijde antidopingcode. De instanties houden zich wel het recht voor elk geval aan een afzonderlijke beoordeling te onderwerpen, zo maakten ze duidelijk op een conferentie in Kopenhagen.

Bij de vergadering, onder toezicht van het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA), is het de bedoeling dat bonden, landen en deskundigen de uniforme code accepteren. Dat betekent bij elke overtreding van de 'dopingwet' een automatische schorsing van twee jaar.