ZURICH - De wereldvoetbalbond FIFA wil spelers na sommigedopingovertredingen een levenslange schorsing kunnen opleggen. DeFIFA heeft dat standpunt kenbaar gemaakt voorafgaand aan eenconferentie van het wereldantidopingbureau WADA in Kopenhagen. Bijde vergadering stemmen de deelnemers waarschijnlijk in met eengeharmoniseerde antidopingcode.

De FIFA, het WADA en experts van andere internationalesportbonden spraken vorig jaar verschillende malen over deantidopingcode. Over sancties voor dopingzondaars is nog nietgediscussieerd. De FIFA wil de vrijheid hebben om zelf korte oflange straffen op te leggen. Nu is de sanctie voor een overtredingstandaard twee jaar.