De nieuwe Nederlandse Hippische Sportfederatie mag het predikaat koninklijk voeren. De commissaris van de koningin in de provincie Gelderland, J. Kamminga, bevestigde de goedkeuring woensdagochtend schriftelijk bij het bondsbureau in Ermelo.

De Nederlandse Hippische Sportbond, de Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en zeven andere bij de NHS aangesloten lidorganisaties gaan per 1 januari 2002 een fusie aan, waardoor de Nederlandse Hippische Sportfederatie ontstaat. Medio juli van dit jaar werd een verzoek tot het voeren van het predikaat koninklijk ingediend. Met ingang van het nieuwe jaar zal de nieuwe koepelorganisatie nu als Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) door het leven gaan.

Sportweek Online