ALKMAAR - AZ gaat de komende twee weken onderzoeken of de club moet saneren, uitstel van betaling moet aanvragen of zich failliet moet laten gaan per 1 juli. Voorzitter Dirk Scheringa van de voetbalclub uit de eredivie maakte dat woensdag bekend.

Aanleiding is het besluit van drie ondernemersverenigingen in Alkmaar dat zij alleen onder voorwaarden akkoord gaan met het principeakkoord dat AZ op 31 januari met de gemeente sloot over de bouw van een nieuw voetbalstadion in Alkmaar (Kooimeerplaza).

De ondernemersverenigingen willen dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan in procedure brengt en alle afspraken voorlegt aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Ook moet in een bijlage precies komen te staan hoe de commerciële ruimten en grootschalige detailhandel zullen worden ingevuld.

Bowlingbaan

Volgens Scheringa treedt door deze voorwaarden opnieuw vertraging op bij de bouw van het nieuwe stadion. Bovendien wil AZ geen extra overeenkomst met de ondernemersverenigingen sluiten. "Dan kunnen we alleen een bowlingbaan aanleggen", aldus Scheringa.

Het principeakkoord in januari kwam na lang onderhandelen tot stand. In eerste instantie hadden de ondernemersorganisaties grote bezwaren tegen de nieuwbouw. Met gerechtelijke procedures probeerden ze de bouw tegen te houden, mede op grond van oneerlijke concurrentie.

Vooral de komst van grootschalige detailhandel bij het stadion stuitte op verzet. Pas na tussenkomst van voormalig Tweede-Kamerlid Valk (PvdA) en oud-staatssecretaris Van Hoof (VVD) kwamen de partijen alsnog tot elkaar. Het akoord moest nog wel door de ledenvergaderingen worden bekrachtigd. Dat gebeurde dinsdag, maar wel onder de genoemde strikte voorwaarden.

In het in januari bereikte akkoord was afgesproken dat de ondernemers hun bezwaren zouden intrekken. Dat is nog niet gebeurd. Wel gaf de gemeente Alkmaar woensdagochtend een nieuwe bouwvergunning af voor het stadioncomplex. Tegenstanders hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing.