GOUDA - FNV Sport en NL.Sporter hebben namens een dertigtal coaches, spelers en begeleiders vrijdag het faillissement aangevraagd van de stichting Top Volleybal Nederland en het daaraan gelieerde TVN Talentteam. De belangenverenigingen hadden het bestuur van de stichting gesommeerd voor vrijdag tot uitbetaling van achterstallig salaris overgegaan.

Vanuit TVN, dat een schuld heeft van ruim 2 miljoen euro, werd geen reactie vernomen. "Daarom is de faillissementsaanvraag vandaag de deur uitgegaan. De zaak dient normaal gesproken woensdag", aldus Ton Friederichs namens FNV Sport.

Het bestuur van TVN bereidde zelf ook een faillissementsaanvraag voor. Volgens directeur Hengeveld worden de papieren maandag bij de rechtbank in Utrecht ingeleverd. Friederichs zei dat het geduld van spelers en coaches op was. "We horen al langer dat TVN zelf de aanvraag doet, maar er gebeurt niets."

"Om een eventuele doorstart te maken is haast geboden. Als dit te lang doorsleept heeft dat niet alleen financiële consequenties, maar ook de sportieve ambities komen in de knel."