ROTTERDAM - Het kabinet stelt de komende jaren in totaal zes miljoen euro beschikbaar om de arbitrage bij de Nederlandse sportwedstrijden te verbeteren.

Staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS maakte dat donderdag in Rotterdam bekend bij de presentatie van het Masterplan Arbitrage 'Fluitend het veld op'. Het plan is opgesteld door sportkoepel NOCNSF en veertien sportbonden.

Klimaat

Het Masterplan Arbitrage moet de komende jaren een impuls geven aan de arbitrage in de Nederlandse sportwereld. Het doel is dat in 2011 90 procent van alle wedstrijden in competitieverband door gekwalificeerde arbiters wordt geleid.

"Om dat te bereiken moet het klimaat in de sport verbeteren, vanaf het verenigingsniveau. De sporters moeten de arbiter accepteren. Die maakt de wedstrijden mogelijk", stelde voorzitter Erica Terpstra van NOCNSF bij de presentatie.

Wekelijks zijn zo'n 110.000 arbiters op de Nederlandse velden en in hallen actief om competitiewedstrijden in goede banen te leiden.

Kennis

Om het streven van NOCNSF en de sportbonden te halen zouden er ongeveer 50.000 scheidsrechters opgeleid moeten worden. Hierbij gaat het om arbiters die al actief zijn en nog niet over de vereiste kennis beschikken en nieuwe scheidsrechters.

Jeugd

"We zullen dus ook een nieuwe doelgroep moeten aanboren", gaf Terpstra donderdag aan. "We gaan nieuwe mensen werven en het perspectief is zeker positief." Daarnaast wil het plan ook de jeugd meer betrekken bij het leiden van wedstrijden.

"De jeugd vanaf 16 jaar moeten we op zijn minst een paar keer laten scheidsrechteren. Dan weten ze ook hoe dat is", meende Terpstra, die de doelstelling van 90 procent de komende jaren graag nog wil opschroeven naar 100 procent.

Imago

In de sportnota Tijd voor Sport, die het vorige kabinet anderhalf jaar geleden presenteerde, werd al aandacht aan het arbiterkorps geschonken. Daarin stond dat er snel iets gedaan moest worden aan het toenemend tekort en het imago van de scheidsrechter.

Het Masterplan Arbitrage is daar het resultaat van.

De overheid had eerder al op jaarbasis 500.000 euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag werd vervolgens na de behandeling van de nota in de Tweede Kamer nog eens opgetrokken met twee ton.

Bussemaker gaf donderdag aan dat het nieuwe kabinet voor de uitvoering van het plan 1 miljoen euro per jaar heeft uitgetrokken.

Kennismaking

"Alles bij elkaar opgeteld hebben voor de gehele periode van eind 2006 tot eind 2011 bijna 6 miljoen euro beschikbaar gesteld", zei de nieuwe staatssecretaris van Sport donderdag bij haar eerste echte kennismaking met de sportwereld.

Sporen

Het plan gaat het scheidsrechtersprobleem via twee sporen aanpakken. Voor het eerste spoor is 4 miljoen euro beschikbaar. Dat geld is bestemd voor negen sportbonden die contactsporten in teamverband organiseren. De bonden mogen met het geld invulling geven aan eigen projecten.

"Het tweede spoor, waarvoor twee miljoen euro beschikbaar is, is gericht op gezamenlijke activiteiten van NOCNSF en de veertien sportbonden die het masterplan hebben opgesteld", gaf Bussemaker in Rotterdam aan. Ze denkt daarbij bijvoorbeeld aan monitoren van de voortgang van het Masterplan. "Het is een ambitieus plan geworden, maar ook een plan dat moet slagen."