Nederlandse Loterij is de komende tien jaar de hoofdsponsor van 'TeamNL'. NOC*NSF kiest voor het eerst voor een hoofdsponsor voor de overkoepelende organisatie van de Nederlandse topsport. Het akkoord is vrijdag namens 'TeamNL' door 28 sportbonden getekend.

De partijen die betrokken zijn bij de sponsordeal doen geen uitlatingen over de hoogte van het sponsorbedrag. Het tienjarige sponsorcontract staat los van de wettelijk vastgestelde afdracht die jaarlijks vanuit de loterijgelden naar de sport in zijn geheel gaat. Vorig jaar ontving de Nederlandse sport een recordbedrag van ruim 50,4 miljoen euro.

"Dit is een geweldige bijdrage aan de sport in ons land, juist omdat het gaat om een structurele bijdrage voor de komende tien jaar", zegt André Cats, directeur topsport van NOC*NSF. "Dit vergroot de financiële slagkracht van sportbonden en maakt 'TeamNL' nog hechter, waardoor de inspirerende en verbindende kracht van topsport toeneemt."

NOC*NSF denkt dat de hoofdsponsor een substantiële bijdrage gaat leveren om Nederland in beweging te krijgen. De ambitie om over tien jaar het sportiefste land ter wereld te zijn, is opgenomen in de Sportagenda van 2032.

De sportdeelname is door de coronacrisis sterk teruggelopen en herstelt nog onvoldoende. Daarom heeft NOC*NSF hoge doelen gesteld: Nederland staat met 'TeamNL' in de top tien van topsportlanden, veertien miljoen mensen beleven wekelijks plezier aan sport en twaalf miljoen mensen sporten en bewegen drie keer per week.