Een groep van 35 Westerse landen, waaronder Nederland, wil dat internationale sportbonden Russische en Belarussische afvaardigingen uit hun bestuur verwijderen. Dat komt woensdag naar voren in een verklaring van de Amerikaanse overheid.

Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel Russische en Belarussische sporters en teams al te maken met beperkingen, maar de groep van 35 landen wil dat er op bestuurlijk niveau meer gevolgen komen. Ook roepen de 35 landen sportorganisaties op om te stoppen met het uitzenden van hun wedstrijden in Rusland en Belarus.

Ook onder meer Australië, Groot-Brittannië, Zuid-Korea en veel lidstaten van de Europese Unie ondertekenden de verklaring. China, India en landen in Latijns-Amerika en Afrika ontbraken in de lijst met ondertekenaars.

Internationale sportbonden, ook het internationaal olympisch comité (IOC), zouden afvaardigingen uit die landen op bestuurlijk niveau moeten weren. Nu heeft het IOC nog twee stemgerechtigde leden uit Rusland en twee ereleden uit het land.

De Russische ambassade in de VS noemde de oproep "Russofoob". "Sport moet buiten de politiek blijven", wordt gemeld in een reactie.

Momenteel is Wimbledon een van de grote sportevenementen die Russen en Belarussen weren. Vanwege de afwezigheid van de tennissers uit die landen zijn momenteel geen punten te verdienen op dit Grand Slam-toernooi.