De Nederlandse zwembond KNZB gaat een werkgroep oprichten om het besluit van de internationale zwembond FINA over transgender personen te bestuderen. De FINA bepaalde onlangs dat transgender vrouwen niet langer welkom zijn op het hoogste niveau.

"We zullen blijvend werken aan heldere richtlijnen die aansluiten bij hetgeen we in ons land passend achten voor de zwemsport op alle niveaus", aldus de KNZB.

De FINA liet eind vorige week weten strikte regels te hebben opgesteld voor deelname van transgender vrouwen aan vrouwencompetities. Alleen transgender meisjes die voor hun twaalfde verjaardag in transitie zijn geweest, mogen bij de vrouwen meedoen. De FINA laat een werkgroep onderzoeken of het mogelijk is een zogeheten open categorie op te zetten voor transgender personen.

"De KNZB volgt in Nederland de richtlijn van NOC*NSF. Het uitgangspunt van de KNZB is dat sport van en voor iedereen is. Ieder mens heeft recht op een gelijkwaardige en respectvolle behandeling en moet een gelijke kans krijgen om van de voordelen die de zwemsport te bieden heeft te kunnen genieten. Zaken als uitsluiting, transfobie, interseksefobie en discriminatie horen daar niet bij", meldt de zwembond

NOC*NSF stelde eerder richtlijnen op

NOC*NSF stelde eerder richtlijnen op voor gender- en seksediverse personen. "Zoals aangegeven, volgt de KNZB deze richtlijn. De KNZB benadrukt nogmaals het belang van inclusiviteit in de sport. Om van deze richtlijn tot beleid voor de zwemsport te komen, zal de KNZB een werkgroep instellen", stelt de bond.

De KNZB volgt op dit moment de internationale regelgeving, zoals die gehanteerd wordt door NOC*NSF en het IOC. "Dit betekent dat deelname door een transgender persoon mogelijk is indien de geslachtsverandering operatief is doorgevoerd in combinatie met een hormoonkuur van drie jaar en waarbij de geslachtsverandering is doorgevoerd in officiële documenten, zoals een paspoort."

"De KNZB zal samen met de werkgroep bekijken welke gevolgen het FINA-principebesluit heeft voor transgender personen binnen de sport voor zowel nationale als internationale wedstrijden."