Herman Ram, oud-voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit, is vrijdag toegevoegd aan het bestuur van turnbond KNGU. Hij gaat de bond helpen met een integere aanpak van de problemen die er momenteel spelen.

Eerder dit jaar werd het rapport Ongelijke leggers gepubliceerd, een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport. Daaruit kwam naar voren dat twee derde van de oud-sporters te maken heeft gehad met fysieke of mentale mishandeling.

Naast voor excuses voor de slachtoffers werd in het rapport ook gepleit voor een financiële tegemoetkoming. De Nederlandse turnbond heeft de slachtoffers inmiddels excuses aangeboden.

"Integriteit is een breed werkterrein, maar vanzelfsprekend zal de actuele problematiek zoals beschreven in het rapport Ongelijke leggers voorlopig vooropstaan. In de aanpak van die problematiek moeten de slachtoffers centraal staan", aldus Ram.

'Het bestuur is weer op volle kracht'

Naast Ram, die per 1 september vertrok bij de Dopingautoriteit, is ook Mariska van der Giessen toegetreden tot het KNGU-bestuur. Zij komt niet uit de sportwereld en heeft specifieke kennis op het gebied van onder andere ondernemerschap en innovatiebevordering.

"Mariska en Herman brengen veel bestuurlijke ervaring met zich mee. Herman is een veelzijdige sportbestuurder die zich al jaren inzet voor een betere sport", zegt KNGU-voorzitter Monique Kempff.

"Mariska brengt waardevolle kennis en ervaring in op het gebied van hoger beroepsonderwijs, onderzoek, ondernemerschap en internationalisering. Met Herman en Mariska is het bestuur weer op volle kracht voor de toekomst van de prachtige gymsport."