Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport is in 2020 met 4,7 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), dat aan sportkoepel NOC*NSF is aangeboden.

Er waren 577 meldingen en dat is volgens het jaarverslag "in lijn met de verwachtingen". De meldingsbereidheid is volgens het instituut toegenomen. "Steeds meer mensen weten de instanties te vinden die over het onderwerp gaan."

"Eind 2017 gaf de commissie-De Vries ons de aanbeveling om een centrum voor veilige sport op te richten", aldus Gerard Dielessen, de per 1 oktober vertrekkende algemeen directeur van NOC*NSF. "In ieder geval in het begin binnen NOC*NSF en onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur."

"Ik heb er geen moment spijt van gehad dat we deze aanbeveling vrijwel letterlijk hebben opgevolgd", zegt Dielessen daarover.

Gerard Dielessen van NOC*NSF.

Gerard Dielessen van NOC*NSF.
Gerard Dielessen van NOC*NSF.
Foto: ANP

Meldingen vooral uit breedtesport

De meeste meldingen kwamen uit de breedtesport. Kaderleden, coaches en trainers van de verenigingen werden het meest beschuldigd. 58 procent van de beschuldigden is dertig jaar of ouder, 60 procent van de slachtoffers is minderjarig.

Het CVSN noemt dat percentage zorgelijk. In de meeste gevallen hadden de zaken te maken met intimidatie en/of machtsmisbruik, fysieke seksuele intimidatie en incidenten op sociale media.

NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg vindt het verslag van groot belang. "Erg belangrijk voor de toekomst is dat we gericht doorpakken om met de sportbonden heldere regels af te spreken, zodat we grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen."