Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) komt met een behandeling op maat voor slachtoffers van misstanden in de turnsport. Dat meldt demissionair minister Tamara van Ark van Sport in haar reactie op het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport dat eind april werd gepubliceerd.

Uit het rapport kwam naar voren dat de (oud-)turnsters niet altijd de specialistische en langdurige zorg vinden die ze nodig hebben. Het UMCG maakt de behandeling op maat op verzoek van NOC*NSF. De eerste twee groepsbehandelingen kunnen in het najaar beginnen, meldt de minister vrijdag.

Verder komt er met Slachtofferhulp Nederland een proefproject waar slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag uit de sport terechtkunnen voor informatie. Naast voorlichting kunnen ze daar dan ook hulp krijgen bij financiële vragen en juridische ondersteuning vinden. Van Ark is bereid de sport bij de hulpverlening financieel te helpen.

Het onafhankelijke onderzoek 'Ongelijke Leggers' maakte duidelijk dat twee derde van de oud-sporters te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Maar ook sporters die nu nog actief zijn, hebben ermee te maken. Hoe hoger het niveau, hoe vaker het voorkomt, aldus het rapport.

Naast excuses voor de slachtoffers pleitte het rapport ook voor een financiële tegemoetkoming. De Nederlandse turnbond heeft inmiddels excuses gemaakt.

Van Ark is met NOC*NSF nog in gesprek over de vraag hoe een financiële tegemoetkoming eruit moet zien. Dat vindt de minister "in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de sport".