De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft haar eerste veroordeling uitgesproken tegen de coaches die worden verdacht van grensoverschrijdend gedrag in het turnen. Het betreft een voorwaardelijke schorsing van één jaar voor het stelselmatig negeren van turnsters.

Het zou volgens het Noordhollands Dagblad gaan om Nico Zijp, hoofdtrainer bij Flik-Flak uit Den Bosch en coördinator van het regionaal talentencentrum Topturnen Zuid. Het ISR heeft de uitspraak wegens privacyregels geanonimiseerd naar buiten gebracht. Gymnastiekbond KNGU wil de naam niet bevestigen aan het ANP en zijn advocaat evenmin.

Zijp is wel een van de coaches naar wie de aanklager van het ISR onderzoek heeft gedaan in verband met geestelijke en fysieke mishandeling van turnsters. Hij is de begeleider van onder anderen turnster Tisha Volleman, die nog strijdt om een plek in het olympisch team voor de Olympische Spelen in Tokio.

Ook tegen de turncoaches Vincent Wevers, Frank Louter, Patrick Kiens en Wolther Kooistra lopen onderzoeken bij het ISR. Het instituut sprak onlangs wel voormalig bondscoach van de vrouwen Gerben Wiersma vrij.

Zeker veertien aangiften tegen veroordeelde coach

Tegen de bewuste coach zijn, zo valt uit de uitspraak op te maken, in ieder geval veertien aangiften gedaan. Naast klachten over negeren bij bijvoorbeeld blessures en het niet aan het verwachtingspatroon voldoen, betrof het intimidatie (schreeuwen en kleineren), het niet dulden van tegenspraak, en de voortdurende kritiek op het gewicht van turnsters en de druk om af te vallen. Een aantal turnsters gaf aan psychische schade te hebben geleden.

De coach ontkent in zijn verweer vrijwel alle beschuldigingen. Van intimideren en kleineren was volgens hem geen sprake. Hij meent dat teleurstelling van de turnsters en hun ouders over het niet halen van gedroomde doelen de belangrijkste voedingsbodem is voor de klachten tegen hem.

De coach geeft toe wel eens te hebben geschreeuwd, maar nooit met verkeerde intenties. Hij zou ook nooit druk bij de turnsters hebben gelegd om af te vallen.

De tuchtcommissie oordeelt dat er wel degelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag en legde de straf op omdat er "gezien de ernst en duur van de bewezen overtredingen, mede vanuit preventief oogpunt, aanleiding is voor een stevige stok achter de deur". De coach kan in beroep gaan tegen zijn straf.