De Nederlandse Sportraad adviseert het nieuwe kabinet om jaarlijks bijna 1 miljard euro extra in sport te investeren. Dat geld is volgens het adviesorgaan nodig om meer professionals in de sport te krijgen en de toegankelijkheid daarvan te vergroten.

De Sportraad onder leiding van voormalig KNVB-voorzitter Michael van Praag adviseerde de overheid eind vorig jaar om sport en bewegen als een publieke voorziening te gaan zien en dat ook in een wet vast te leggen.

"Sport en bewegen moet voor iedereen in Nederland mogelijk worden, juist ook voor de groepen die nu niet aan sport deelnemen en onvoldoende bewegen", zegt Van Praag.

"Daarvoor is een stelselwet nodig plus forse financiële maatregelen. De overheid moet nu de touwtjes in handen nemen. Sport en bewegen zijn geen hobby, maar een noodzaak voor een vitale en veerkrachtige bevolking."

'Nooit eerder waren zoveel mensen te zwaar'

Volgens de Sportraad, waarin behalve Van Praag onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes zitten, heeft de coronacrisis aangetoond dat de overheid moet werken aan een toekomstbestendig sportstelsel.

"Door de coronacrisis zijn mensen nóg minder gaan bewegen, met alle gevolgen van dien. En dat terwijl Nederland eigenlijk al in een beweegcrisis zat. Nooit eerder waren zoveel mensen te zwaar, nooit eerder bewogen we zo weinig als nu", schrijft de Sportraad.

Om heel Nederland in beweging te krijgen, denkt de Sportraad dat de overheid tot 2030 jaarlijks 970 miljoen euro extra moet investeren. Het adviesorgaan adviseert ook vijf tot tien jaar lang jaarlijks 570 miljoen euro vrij te maken voor investeringen in sportaccommodaties, de openbare ruimte en innovatie in de sport.

Miljoenen mensen zouden door investering voldoende gaan bewegen

In het plan betaalt de Rijksoverheid 60 procent daarvan. De rest komt van gemeenten (30 procent) en consumenten (10 procent). Volgens de Sportraad gaan deze investeringen ervoor zorgen dat nog eens vier miljoen mensen voldoende gaan bewegen en zo gezonder worden.

Het nieuw te vormen kabinet moet volgens het adviesorgaan nog dit jaar een begin maken met het opstellen van een zogeheten sportwet. Daarmee zou worden vastgelegd dat de overheid verplicht is om sport toegankelijk te maken voor de hele bevolking, met speciale aandacht voor jeugd en kwetsbare groepen. De Sportraad adviseert hiervoor een cöordinerende bewindspersoon aan te wijzen.