De Nederlandse sportbonden gaan zich de komende jaren inzetten voor meer diversiteit binnen hun sport en hun organisatie. Op het online symposium over diversiteit en inclusie ondertekenden 26 bonden donderdag het Charter Diversiteit, dat ze samen met sportkoepel NOC*NSF hebben opgesteld.

Het gaat onder meer om voetbal, hockey, schaatsen, gymnastiek, korfbal, tafeltennis, badminton en skiën. Voorzitter Marijke Fleuren van de Europese hockeyfederatie EHF, al jarenlang voorvechtster voor meer diversiteit in de sport, zette ook haar handtekening onder het manifest.

"Het gezamenlijk opgestelde charter is een mooie volgende stap om toe te werken naar een inclusieve sport waar echt iedereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt", zegt Richard Kaper, manager sportparticipatie bij NOC*NSF.

"Door ons hard te maken voor een diversiteitsbeleid kunnen we concreet aan de slag met een inclusieve sport en, hopelijk snel, resultaat boeken."

Het symposium werd gehouden naar aanleiding van onderzoeken waaruit blijkt dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de lhbti-gemeenschap en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten en zich ook minder thuis voelen in de sport.

Nieuwe richtlijn voor gender- en seksediversiteit

Op het symposium werden ook nieuwe richtlijnen voor gender- en seksediversiteit in de sport gepresenteerd, die samengesteld zijn door de Alliantie Gelijkspelen, sportbonden, de John Blankenstein Foundation, Transgender Netwerk Nederland, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit en NOC*NSF.

"De richtlijn richtte zich voorheen op transgenders in de sport, maar gender en sekse is veel breder dan dat. Om ook andere gender- en seksediverse personen te representeren is de richtlijn aangepast", aldus Kaper.

De richtlijn heeft ook veel praktische tips en voorbeelden. NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg: "De richtlijn voorziet sportaanbieders van de laatste kennis, ervaringen en standpunten, zodat zij een inclusieve en sociaal veilige sportclub in de praktijk kunnen brengen."