Coach Patrick Kiens van turnvereniging SV Pax is vooralsnog niet van plan om een stap terug te doen. Pax gaat niet in op het verzoek van de nationale turnbond KNGU, omdat dat volgens de club "meer vragen dan duidelijkheid" oproept.

Kiens is de enige coach van een club die deel uitmaakt van het programma van TeamNL, die actief blijft. Frank Louter (TON Almelo), Wolther Kooistra (TURNZ Amsterdam) en Nico Zijp (Flik Flak Den Bosch) gingen wel in op het verzoek van de bond, die niet de bevoegdheid heeft om de coaches zelf aan de kant te houden.

Eerder werden bondscoaches Gerben Wiersma en Vincent Wevers door de gymnastiekunie op non-actief gezet, in verband met het onderzoek naar fysieke en mentale mishandeling in het vrouwen- en meisjesturnen.

Pax heeft de bond in een eerste reactie laten weten vanwege de onduidelijke vragen niet in te willen gaan op het verzoek. Ook wil de club antwoorden van de bond "op een aantal voor ons en alle clubs belangrijke vragen, zodat wij een goed onderbouwde en gedegen beslissing kunnen nemen op basis van de juiste gronden, feiten en omstandigheden".

Kiens blijft daardoor voorlopig actief voor de club uit de Haarlemmermeer, al sluit de vereniging niet uit dat er na antwoorden van de bond alsnog op het verzoek wordt ingegaan.

Pax zegt zich wel aan te sluiten bij het streven tot een veilig en verantwoord topsportklimaat. "Om dit te bereiken en zo te houden mag wat SV Pax betreft alles hiervoor wijken en hoeft geen persoon hierin ontzien te worden. Wanneer dit tenminste op zuivere en juiste gronden wordt gebaseerd."