De Nederlandse Dopingautoriteit vindt het onbegrijpelijk dat het mondiale antidopingbureau WADA de schorsing van het Russische antidopingbureau RUSADA heeft opgeheven.

"Ik vind het een slecht besluit", windt directeur Herman Ram er donderdag in een eerste reactie geen doekjes om.

"Het gaat om het grootste dopingschandaal van deze eeuw. Er waren concrete en harde eisen gesteld. RUSADA heeft daar slechts gedeeltelijk aan voldaan. Dit is de omgekeerde wereld."

In de ogen van Ram zijn er twee cruciale punten die het besluit van de WADA in zijn ogen niet rechtvaardigen.

"Het eerste is dat het rapport van de commissie-McLaren in Rusland nog niet feitelijk is erkend, door de overheid en de sportwereld."

'Opgeslagen materiaal in Moskou moet worden vrijgegeven'

RUSADA werd in 2015 geschorst toen grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport door onderzoek van Richard McLaren naar buiten kwam.

Het tweede pijnpunt vindt Ram dat in een laboratorium in Moskou nog veel materiaal (stalen en computergegevens) opgeslagen ligt.

"Dat moet worden vrijgegeven. Die stalen kunnen nieuwe informatie opleveren, ook over bepaalde sporters."

WADA liet bij monde van voorzitter Craig Reedie al weten dat het toegang tot de gegevens van het laboratorium in Moskou wil en dat de herintrede van RUSADA dan ook onder strikte voorwaarden is.