Een deel van de atletencommissie van wereldantidopingbureau WADA protesteert dinsdag tegen een voorgenomen opheffing van de schorsing van het Russische antidopingbureau RUSADA.

In een open brief laken zeven sporters het voornemen om RUSADA zijn accreditatie terug te geven, omdat voldaan is aan de belangrijkste eisen die WADA gesteld had. RUSADA is sinds 2015 geschorst, toen in een rapport van de commissie-McLaren grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport aan het licht kwam.

"Het zou niet mogelijk moeten zijn dat de verantwoordelijken voor het grootste dopingschandaal in de 21e eeuw weer geaccepteerd worden zonder aan alle voorwaarden te hebben voldaan", stellen de ondertekenaars. "Als schone atleten zijn wij fel tegen een terugkeer van RUSADA zolang niet alle gestelde eisen zijn ingewilligd."

"Het is aan de Russen om gehoorzaam te zijn, niet aan het WADA om de regels te veranderen zodat de Russen eraan voldoen." 

In de atletencommissie van het WADA hebben zeventien atleten zitting, onder wie de Nederlandse oud-tienkamper Chiel Warners. Hij is een van de zeven sporters die de open brief heeft ondertekend.

Eerder hadden leden van het Britse anti-dopingbureau UKADA zich al in soortgelijke bewoordingen tot WADA-voorzitter Craig Reedie gericht. Ook iNADO, een verzameling verzamelde antidopingagentschappen, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, hadden hun bezwaren geuit.

"iNADO verheugt zich op een terugkeer van het Rusada op zo kort mogelijke termijn", schreef de instantie. "Maar op grond van de briefwisseling tussen Rusland en het WADA zal eenieder met gezond verstand tot de conclusie komen dat de Russen hun verplichtingen tegenover de mondiale sportgemeenschap niet zijn nagekomen."

WADA besluit donderdag over schorsing RUSADA

Vorige week adviseerde een onafhankelijke commissie van het WADA om de schorsing van RUSADA op te heffen. De uiteindelijke beslissing zal donderdag worden genomen door het uitvoerend comité van het WADA.

De Russen mochten in februari bij de Winterspelen in Zuid-Korea niet onder de eigen vlag optreden en alleen sporters met een aantoonbaar 'schoon' verleden waren welkom. Na de Spelen hief het internationaal olympisch comité (IOC) de schorsing van de Russen al op.