Algemeen directeur Jan Kossen legt op 30 juni 2019 zijn functie neer bij de Nederlandse zwembond (KNZB). Hij is al sinds april 2006 werkzaam voor de bond.

Volgens de voormalige directeur van het Watersportverbond is het besluit om de samenwerking te beëindigen in samenspraak met het bestuur genomen.

"Hoezeer het me ook tegenstaat, er komt een moment dat ook ik afscheid moet nemen van de KNZB'', liet Kossen maandag in een nieuwjaarsboodschap weten.

"Het is nog ver weg, maar ik kom er nu mee omdat ik in het komende anderhalf jaar nog een aantal heel mooie klussen wil oppakken en afronden. Maar ook om het bestuur voldoende ruimte te geven na te denken over mijn opvolging en daar invulling aan te geven. Dat vraagt om een goede en tijdige afstemming."

Kossen gaat zich de komende periode richten op een aantal opdrachten, waaronder de vernieuwing van de bestuursstructuur. Door de andere taakverdeling krijgt technisch directeur André Cats meer verantwoordelijkheid voor het sportgedeelte.