Oud-minister Klaas de Vries presenteerde dinsdag het onderzoeksrapport van zijn commissie naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. We zetten de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op een rij.

  • Seksuele intimidatie en misbruik komt heel vaak voor in de sport. Van de tweeduizend ondervraagde sporters, Nederlanders in de leeftijd tussen 18 en 50 jaar, heeft 12 procent als kind minimaal één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag gehad. 4 procent meldt aan de commissie te maken hebben gehad met ernstige vormen als aanranding en verkrachting.
  • Het leed dat seksuele intimidatie en misbruik veroorzaakt, wordt nog steeds ernstig onderschat. Volgens de commissie-De Vries is het leed dat seksuele intimidatie en misbruik veroorzaakt "vaak immens". Dit geldt niet alleen in de sportwereld, maar in de hele samenleving. De commissie verwijst hierbij naar de #MeToo-discussie, waarbij de afgelopen maanden in de hele wereld vele berichten over seksuele intimidatie in de entertainment- en mediawereld naar buiten kwamen.
  • De sportwereld kan veel meer doen om sporters bescherming te bieden en leed te besparen. Sportkoepel NOC*NSF, dat om het onderzoek had gevraagd, en de sportbonden hebben volgens de commissie "een goede structuur om met regels, maatregelen en toezicht aan sporters bescherming te bieden". Maar volgens De Vries wordt er (ook) in de sportwereld "veel weggekeken" bij gevallen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. De oud-minister stelt dat het "tijd is voor permanente actie, zodat er consequent wordt gewerkt aan het terugdringen van seksuele intimidatie en misbruik in de sport".
  • Elke melding van seksuele intimidatie of seksueel misbruik moet serieus genomen worden en zorgvuldig worden afgehandeld. Dit is de tweede van meer dan veertig aanbevelingen in het rapport (pdf) van de commissie-De Vries, die concludeert dat meldingen bij sportvereniging slechts sporadisch tot bestuurlijke maatregelen leiden en dat er te weinig aangifte wordt gedaan.
  • Er moet een meldplicht komen bij alle gevallen van seksuele intimidatie en misbruik. "Slachtoffers moeten erop kunnen rekenen dat ze beschermd worden, bestuurders moeten niet hoeven twijfelen of ze actie moeten ondernemen. En plegers moeten weten dat er wordt opgetreden", aldus De Vries.
  • Het tuchtrecht moet meer mogelijkheden gaan bieden en strafrechtelijke procedures moeten worden versneld. De commissie wil dat er meer uniformiteit komt in het tuchtrecht en in de mogelijkheid om aangifte te doen bij seksuele intimidatie en misbruik.
  • Er moet een kenniscentrum komen waar advies kan worden ingewonnen. "Er is nu wel een vertrouwenspunt, maar dat hinkt op twee gedachten: als advies- en als meldpunt", vindt De Vries
  • Er moet een speciale wet komen die kan bijdragen aan een veiliger sportklimaat. Minister Bruno Bruins (Sport) gaat onderzoek doen naar zo'n wet. "Voor mij en voor iedere sporter in Nederland, amateur of professional, is een veilige sportomgeving van groot belang. Seksuele intimidatie en misbruik worden niet getolereerd en elke melding daarvan dient serieus genomen te worden."
  • De betrokkenheid van leden en ouders moet op verenigingsniveau worden bevorderd. De commissie-De Vries stelt onder meer voor dat ouders worden betrokken bij het formuleren van gedragsregels.
  • NOC*NSF wil alle aanbevelingen van de commissie-De Vries overnemen.