NOC*NSF heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief saldo van 16 miljoen euro. Door tegenvallende opbrengsten van De Lotto teerde de sportkoepel afgelopen jaar in op de reserves.

NOC*NSF zit daardoor financieel weer in een iets ruimer jasje, meldde de nieuwe penningmeester Annette Mosman maandag op de algemene ledenvergadering op Papendal.

De oorzaak van de winst ligt overigens voor een groot deel in een vooruitgeschoven betaling van de Nederlandse Loterij. Het fusiebedrijf keerde wegens een boekhoudkundige gelijktrekking over 2016 vijf kwartalen uit.

De opbrengst uit De Lotto, voor de fusie, viel ook mee en lag ruim 6 miljoen euro hoger dan begroot. Op basis van moeilijke jaren ging de sportkoepel eerder uit van een negatief saldo over boekjaar 2016 van 6 miljoen.

Reservepotje

De meevaller wordt grotendeels in het reservepotje gestopt, waarvan de bodem de afgelopen jaren langzaam zichtbaar werd. De vergadering stemde daarin toe.

Er is 12 miljoen gereserveerd voor als de inkomsten van de Nederlandse Loterij tegenvallen. Ook houdt NOC*NSF 2,5 miljoen apart als het streefbedrag van 10,3 miljoen euro, dat TeamNL uit de markt moet halen, niet wordt bereikt. Het vinden van geldschieters namens inmiddels dertig sportbonden verloopt trager dan verwacht.

In 2017 hoopt NOC*NSF een positief saldo van 1,6 miljoen euro te realiseren.