André Bolhuis is nog vier jaar voorzitter van NOC*NSF. De op de algemene ledenvergadering verzamelde sportbonden gaven maandag op Papendal hun goedkeuring voor een nieuwe termijn, die loopt tot medio 2019.

Bolhuis had geen tegenkandidaten. Omdat het zijn derde termijn wordt als bestuurder - hij is voorzitter sinds 2010, daarvoor bestuurslid - begint Bolhuis aan zijn laatste zittingsperiode.

Voormalig hockeyinternational Bolhuis (69) kende de laatste jaren wat tegenvallers. Zo zag hij de ambities de Olympische Spelen naar Nederland te halen stranden op een gebrek aan draagvlak, terwijl de aan Nederland toegekende organisatie van de Europese Spelen van 2019 moesten worden teruggegeven omdat de overheden er geen geld voor overhadden.

Voor Bolhuis ligt de uitdaging vooral in het vinden van nieuwe geldbronnen. NOC*NSF bevindt zich al jaren in financieel zwaar weer, met name door de terugval van de Lottogelden.

Consternatie

De benoeming leek een formaliteit, maar verliep met enige vertraging omdat Theo Ploegmakers, voorzitter van de hippische sportbond KNHS, alsnog om een hoofdelijke stemming vroeg.

Dat gebeurde op een moment dat collega-bestuurders Bolhuis al feliciteerden en er applaus klonk. Het leidde tot enige consternatie.

''Een verkiezing moet zo zuiver mogelijk verlopen'', verklaarde Ploegmakers. ''Als Bolhuis de meerderheid van de stemmen krijgt - en dat zal wel - pas dan is duidelijk dat hij het draagvlak heeft dat nodig is.''

Na telling bleken er 200 leden voor een herbenoeming, negen leden stemden tegen.